Lær deg R: En innføring i statistikkprogrammets muligheter. Forfatter: Silje Synnøve Lyder Hermansen

Abstract

Velkommen til R-universet! Lær deg R er introduksjonen for deg som ønsker et godt arbeidsverktøy for statistisk analyse. R har vokst enormt i popularitet de siste årene, og med god grunn. R er gratis og dekker analysebehovene til nybegynnere så vel som eksperter.

<p>Boka er skrevet for samfunnsviteren som tar sine første skritt innen kvantitativ metode. Statistikk er et håndverk mer enn en vitenskap. Derfor er verktøyet viktig. Vi jobber sammen i RStudio, og går gjennom analysestadiene skritt for skritt. Vi laster inn data, tilrettelegger dem, gjør foranalyser og regresjonsanalyser. Fokuset er på å forstå hva som skjer, og kommunisere resultatene.</p>

Boka er levert med datasett, øvelsesoppgaver og løsningsforslag, slik at du kan prøve deg på egen hånd. Alt du trenger er en datamaskin, internett og denne boka.

Lær deg R-pakken

Lær deg R-pakken er en nettressurs som gir deg tilgang til datasett og oppgaveløsninger som hører til boka. Du kan laste ned pakken som .tar.gz-fil eller som .zip-fil:

Instrukser om hvordan du installerer pakken finner du på denne siden:

Last ned og installere laerdegR

Innhold

Boka tar deg skritt for skritt gjennom en typisk forskningsprosess.

Vi begynner med å laste inn og tilrettelegge data, før vi går videre med beskrivende analyser. I siste del av boka kjører vi så regresjonsanalyser: OLS og logistisk regresjon. Vi har fokus på å forstå og tolke resultatene. Dette inkluderer også å vurdere modellens troverdighet gjennom ulike former for modellstatistikk.

Innholdsfortegnelsen til Lær deg R (2019)