Lær deg R

En innføring i statistikkprogrammets muligheter

Type
Publication
Fagbokforlaget

Lær deg R: En innføring i statistikkprogrammets muligheter. Forfatter: Silje Synnøve Lyder Hermansen

Abstract

Velkommen til R-universet! Lær deg R er introduksjonen for deg som ønsker et godt arbeidsverktøy for statistisk analyse. R har vokst enormt i popularitet de siste årene, og med god grunn. R er gratis og dekker analysebehovene til nybegynnere så vel som eksperter.

Boka er skrevet for samfunnsviteren som tar sine første skritt innen kvantitativ metode. Statistikk er et håndverk mer enn en vitenskap. Derfor er verktøyet viktig. Vi jobber sammen i RStudio, og går gjennom analysestadiene skritt for skritt. Vi laster inn data, tilrettelegger dem, gjør foranalyser og regresjonsanalyser. Fokuset er på å forstå hva som skjer, og kommunisere resultatene.

Boka er levert med datasett, øvelsesoppgaver og løsningsforslag, slik at du kan prøve deg på egen hånd. Alt du trenger er en datamaskin, internett og denne boka.

Omtale

Øyvind Stiansen har anmeldt boka i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Lær deg R-pakken

Lær deg R-pakken er en nettressurs som gir deg tilgang til datasett og oppgaveløsninger som hører til boka. Du kan laste ned pakken som .tar.gz-fil eller som .zip-fil:

Det kan være lurt å lese instruksene om hvordan du kan laste ned og installere laerdegR- pakken.

Innholdsfortegnelse

Boka tar deg skritt for skritt gjennom en typisk forskningsprosess.

Vi begynner med å laste inn og tilrettelegge data, før vi går videre med beskrivende analyser. I siste del av boka kjører vi så regresjonsanalyser: OLS og logistisk regresjon. Vi har fokus på å forstå og tolke resultatene. Dette inkluderer også å vurdere modellens troverdighet gjennom ulike former for modellstatistikk.

Innholdsfortegnelsen til Lær deg R (2019)

Reference